Logotyp Boktips.net
 
Bokcirklar.se

Blod är tunnare än vatten av Jörn Donner

Blod är tunnare än vatten

Utgivningsår: 2018

Fängslande halvdokumentär roman om läget vid Karelska näset 1918, en tid då inbördeskriget i Finland i samband med självständigheten ebbade ut. Kommunisterna misslyckades i sitt försök att göra revolution, medan bolsjevikerna i det nya Sovjet konsoliderade sin ställning. Terror användes i alla läger och livet blev chansartat, inte minst för de som intog en tredje ståndpunkt i de båda konflikterna.

I detta skede flyr den medelålders Sergey, en rysk jude, undan bolsjevikerna till sitt sommarhus som har hamnat i det nya fria Finland. Huset bebos/ockuperas av en yngre finska, Anna. Efter någon vecka av ömsesidig misstro inleder de en passionerad kärlekshistoria. Liksom i Pasternaks Doktor Zjivago medför det politiska läget på många komplikationer. Den vite finske kommendanten håller emellertid av vissa anledningar sin skyddande hand över dem.

Jörn Donner bygger romanen på många tidsdokument, bl a den socialistiske journalisten Gunnar Mörns dagbok. Mer eller mindre fingerade vittnesmål speglar tillvaron från alla sidor i politiken. Detta är en av de bästa romaner jag har läst!

Passar för vuxna

ISBN: 9523331019

Tips av: Jan Gustafson från Nacka Forum Bibliotek

Finns boken på ditt bibliotek:
 

Läs mer (och diskutera boken) på LibraryThing eller lägg in boken i ditt LibraryThing-bibliotek.

Fler tips av samma skribent Fler tips från samma bibliotek