Logotyp Boktips.net
 
Bokcirklar.se

Begravd jätte av Kazuo Ishiguro

Begravd jätte

Utgivningsår: 2016

Översättare: Rose-Marie Nielsen

Fascinerad, gripen och till slut upprörd blir man av att läsa detta genreöverskridande verk, ett slags existentiell roman förlagd till en mytisk forntid. Den utspelar sig i 500-talets Britannien (nuvarande England), en tid då romarna hade försvunnit, men inget nytt sammanhängande samhälle vuxit fram. Britannier och saxare lever parallellt i små byar i bräcklig sämja efter tidigare krig. Vid sidan om vilda djur och stråtrövare anses drakar, troll och andra väsen vara hotande realiteter.
Huvudpersonerna Axl och Beatrice, ett gammalt britanniskt par, är av någon dunkel anledning halvt utstötta ur bygemenskapen. Efter lång tvekan går därför Axl Beatrice till viljes om att försöka få kontakt med deras förlorade son som för länge sedan har gett sig iväg österut mot de saxiska områdena. Närmare omständigheter, sonens namn och orsakerna till att han lämnade dem, är oklara. Alla människor lider nämligen sedan länge av en oförklarlig minnesförlust som blir speciellt svår när en egendomlig dimma lägger sig över landet. Senare får vi veta att det är hondraken Querigs andedräkt som åstadkommer detta, enligt folks uppfattning ett livsfarligt odjur.
Vandringen bort från hembygden blir vindlande och äventyrsfylld. Som färdkamrater ansluter sig två saxare, krigaren Wislan och hans hårdföre unge lärjunge Edward som han räddat från fångenskap hos vidriga flodvidunder. Senare tillkommer en av kung Arthurs män, sir Gawain, en ålderstigen, don Quijoteliknande britannisk riddare i rostig rustning och hans trogne häst Horace. Wislans uttalade mål är att döda Querig och därmed befria mänskligheten, en uppgift sir Gawain säger sig ha fått och som han inte vill överlåta. På ett vackert utarbetat språk där gestalterna tilltalar varandra höviskt som i en medeltida ballad - det gamla paret till exempel kallar varandra kärleksfullt "prinsessa" och "käre make" - målar Ishiguro upp en sällsamt sammansatt värld som känns helt trovärdig.En omvälvning inträffar då "monstret" Querig dödas och minnena klarnar fram. Relationen mellan bokens aktörer ändras i grunden då tillvaron demaskeras. Upplösningen kunde ha varit tagen ur ett av Shakespeares dramer.

Passar för vuxna

ISBN: 9146226656

Tips av: Jan Gustafson från Nacka Forum Bibliotek

Finns boken på ditt bibliotek:
 

Läs mer (och diskutera boken) på LibraryThing eller lägg in boken i ditt LibraryThing-bibliotek.

Fler tips av samma skribent Fler tips från samma bibliotek