Logotyp Boktips.net
 
Bokcirklar.se

Korparna av Tomas Bannerhed

Korparna

Utgivningsår: 2011

Det är 1970-tal. Klas är 12 år och växer upp på landet i en småländsk arrendatorfamilj. Modern är familjens ryggrad som gör allt hon kan utifrån det hon förmår såsom heltidsarbetande husmor. Fadern var som barn känd som traktens största läshuvud och hade gärna velat läsa vidare till präst, men arvet och plikten kallade och tvingade honom att byta ut studiebänk mot harv och grep. Med tiden går något alltmer sönder inom honom, och förutom att förvandlas till en tung och dyster melankolisk bromskloss som tar ifrån familjen all spontanitet och glädje bryts också hans hälsa ner och gör honom alltmer till fragment av vad han en gång var.

Klas är brådmogen, intelligent och känslig och plågas av främlingskapet till fadern som han både vill komma nära men skräms bort ifrån. Hans livlina är naturen och alla dess fåglar. Det finns inte en fågelart som han inte är bekant med. Men samtidigt driver hans flykt undan vardagens förstämdhet och omgivningens kufar och särlingar honom till rena livsutmaningar. Just på gränsen mellan barndom och ett mer eller mindre påtvingat vuxenperspektiv tvingar han sig att möta döden öga för öga i olika gestalter och skepnader. I sina ifrågasättanden av livets mening med åtföljande undringar över Guds inblandning i det hela gör han sig själv upprepade gånger till prövosten. Samtidigt vänder omvärlden i form av en liberal inflyttad familj med en jämnårig dotter som han blir vän med upp och ner på hans nedärvda begrepp om frihet kontra regelverk.

Det här är en bok som berättar om ett annat 70-tal än det vi vanligtvis tänker på. Som med rötter i den ursvenska myllan talar till oss om generationers bondeslit med samma sorts förtvivlan över vädrets makter och existensens oberäknelighet som den vanmäktighet som Karl-Oskar och Kristina beskrev för oss - i en annan tid fastän under samma eviga ovisshet. Om arvets förbannelse när man i själva verket ville något annat. Om plikt och kärlek och lojalitet till den fädernesjord som man samtidigt hatar, eftersom man är bunden till den och själva bindningen kräver ett offer.

Passar för vuxna

Nyckelord: Pojkar, Landsbygd, Småland, 1970-talet, far-sonrelationer, Depression, Bönder

ISBN: 9185849545

Tips av: Ella Styf från Växjö bibliotek

Finns boken på ditt bibliotek:
 

Läs mer (och diskutera boken) på LibraryThing eller lägg in boken i ditt LibraryThing-bibliotek.

Fler tips av samma skribent Fler tips från samma bibliotek