Logotyp Boktips.net
Bokcirklar.se
Bokpuffen.se

Fem kvinnor som förändrade världen av Ulla Britta Ramklint

Fem kvinnor som förändrade världen

I Fem kvinnor som förändrade världen skriver Ulla Britta Ramklint om Sarah Bernhardts, Gertude Bells, Coco Chanels, Agnes von Krusenstjernas och Dorothy Parkers liv i korta biografier och ger oss samtidigt en bild av den brytningstid som de levde och verkade i. En tid som kännetecknades av industrialism och teknisk utveckling, det glada 20-talet, depression och två världskrig. I den utmärkta skildringen av tidsmiljön skymtar Ramklints storhet som journalist och författare. Det finns inte många gemensamma nämnare mellan de fem kvinnorna, de är inte ens särskilt jämngamla. Det är mera tillfälligheter att två av dem hade hysteriska tendenser (Sarah och Agnes) och att tre var självmordsbenägna (Gertrude, Agnes och Dorothy). Fyra av dem var mycket modeintresserade (Sarah, Gertrude, Coco och Dorothy) och samma fyra blev också politiskt aktiva, men endast en av dem blev mamma (Sarah). Även om tiden och tidens gång är viktiga motiv i hela Ramklints författarskap, finns det inget utrymme för nostalgiska tillbakablickar på t.ex. det glada 20-talet. Hon är alldeles för rak och konkret för att hamna i något sådant. Hon har en härlig inlevelse men på samma gång en lagom ironisk distans till dessa fem kvinnor. Den både beresta och belästa Ulla Britta Ramklints penna kan vara vasst ironisk men också ömsint glödande när hon fortsätter att skriva om spännande och annorlunda personligheter under sin resa i tiden och i världen.
Se boktips som video: http://www.youtube.com/watch?v=Akw8S2TZ0iU
Thomas Almqvist bibliotekarie

Passar för vuxna

Nyckelord: Kvinnor, Mode, Världen, hidtoria

ISBN: 9185507679

Tips av: - Bibliotekarier från Norrköpings stadsbibliotek

Finns boken på ditt bibliotek:
 

Läs mer (och diskutera boken) på LibraryThing eller lägg in boken i ditt LibraryThing-bibliotek.

Fler tips av samma skribent Fler tips från samma bibliotek