Logotyp Boktips.net
 
Bokcirklar.se

En ostindisk resa av Olof Torén

En ostindisk resa

Utgivningsår: 1961

En av de mest tillförlitliga reseskildringarna från denna tid är Toréns "En ostindisk resa". Här har vi tillfälle att på nära håll följa en av Linnés favoritlärjungar i sitt studium av naturalier.
 
Då Olof Torén (1718-1753) avled strax efter sin sista resa hann han ej själv ge ut sitt arbete, utan det är tack vare Carl von Linné berättelsen kom i tryck.
 
De ingående beskrivningarna av vad observatören finner märkligt bereder läsaren stort nöje och ger en bild av hur en dåtida västerlänning uppfattade och tolkade sina många intryck under en ostindieresa.
 
Följande citat är exempel på Toréns berättarkonst: "Kameler ses ej många, getterna äro av det sloköriga slaget. Oxarna ha en knöl över bogarna liksom på Madagaskar, Johanna och alltintill Strat Malacca. Fåren äro kroknäsiga och ha slokande öron, men deras ull är grovare och strävare än den värsta getragg...".
 
Olof Toréns reseskildring hade redan 20 år efter sin utgivning i Sverige rönt så stor uppmärksamhet internationellt sett att den tryckts 2 ggr vardera på tyska och engelska. 
 
Den senare utg. från 1961 har av Stellan Ahlström kompletterats med inledning och anmärkningar, bl.a. en ordlista.
 
"Naturalhistoria på resande fot : om att forska, undervisa och göra karriär i 1700-talets Sverige" av Hanna Hodacs & Kenneth Nyberg från 2007 rekommenderas varmt de som önskar läsa vidare om Linnés lärjungar och deras bedrifter.

Passar för vuxna

Nyckelord: Folk & länder, Resor, Historia & arkeologi, Naturvetenskap

Tips av: Susi Holmgren från Stockholms stadsbibliotek

Finns boken på ditt bibliotek:
 

Läs mer (och diskutera boken) på LibraryThing eller lägg in boken i ditt LibraryThing-bibliotek.

Fler tips av samma skribent Fler tips från samma bibliotek