Logotyp Boktips.net
 
Bokcirklar.se

Svenska ostindiska compagnierna 1731-1813 av Sven T. Kjellberg

Svenska ostindiska compagnierna 1731-1813

Utgivningsår: 1974

Faderns rederiverksamhet och uppväxten på västkusten gjorde att S. T. Kjellberg - bl.a. museiintendent vid Kulturen i Lund - redan under sin barndom starkt kom att fascineras av handel och sjöfart. Författarens stora och djupa kännedom om porslin kommer tydligt fram i de kapitel, som behandlar lastens innehåll. 
 
Boken inleds med en omfattande historik över handelns vägar från öst till väst med början i antiken fram till upptäckten av sjövägen runt Afrikas sydspets. Därefter får vi följa de ledande europeiska staternas bildande av handelskompanier från början av 1500-talet och framåt innan författaren låter oss äntra SOIC, Svenska Ostindiska Compagniet, alltifrån starten fram till dess upplösning efter en till stora delar glansfylld period.
 
I texten ingår en hel rad listor, vilka bl.a. redogör för de fyra första oktrojernas skepp, resrouter, kaptener och superkarger.
 
Intresset för naturvetenskaperna under denna tidsperiod gjorde det möjligt för en och annan vetenskapsman att medfölja i syfte att studera och vidareförmedla kunskap om en, för de allra flesta, främmande värld. Linné, som till en början varit avogt inställd till utförsel av svenska varor men efter hand insett vilka fördelar det kunde ge, hade dessutom allt som oftast ett finger med i spelet när det gällde att utse präster och läkare till skeppen vilket gav Linnés lärjungar unika chanser att studera djur- och växtliv på ett flertal exotiska platser. Deras riskfyllda resor redogörs för av S.T. Kjellberg på ett både personligt och mycket intresseväckande vis.
 
Skriften innehåller även bilaga med för den tiden aktuella mått, vikter och valutor samt ordlista med omfattande litteraturförteckning.

Passar för vuxna

Nyckelord: Samhälle & ekonomi, Historia & arkeologi

ISBN: 9170040257

Tips av: Susi Holmgren från Stockholms stadsbibliotek

Finns boken på ditt bibliotek:
 

Läs mer (och diskutera boken) på LibraryThing eller lägg in boken i ditt LibraryThing-bibliotek.

Fler tips av samma skribent Fler tips från samma bibliotek