Logotyp Boktips.net
 
Bokcirklar.se

Klimat och väder av Jörgen Bogren

Klimat och väder

Utgivningsår: 2008

Här uppmärksammas och förklaras meteorologiska processer och vädertyper som ger upphov till jordens varierande klimat. Boken innehåller en ordlista, en geologisk tidsskala, Köppens klimatklassificering och färgfotografier på molntyper. Avsnitt:
 

Grundläggande processer: Om jorden i rörelse, atmosfären, energi och tryck, strålning och luftens fuktighet.
Meteorologi: Om temperatur och fuktighet i troposfären, moln, nederbörd, vind och optiska fenomen.
Den globala cirkulationen: Om atmosfärens allmänna cirkulation, olika klimatfaktorer, monsun och oscillationer.
Väderlekslära: Om luftmassor, fronter, lågtryck och högtryck, åska, tromber och virvlar, tropisk meteorologi och väderprognoser.
Regionalklimatologi: Om jordens olika klimatregioner och klimatklassificering.
Skandinaviens klimat: Om allmänna drag, enskilda faktorer och de olika ländernas klimat.
Lokalklimat: Om topoklimat (sambandet mellan topografi och lokala klimatvariationer), stadsklimat, lokala vindsystem och tillämpad lokalklimatologi.
Klimatförändringar: Om jordens klimathistoria, orsaker till klimatförändringarna, människans påverkan och utsikterna inför framtiden.

Passar för vuxna

Nyckelord: Naturvetenskap, Miljö

ISBN: 9789144048499

Tips av: Lena Hagberg från Stockholms stadsbibliotek

Finns boken på ditt bibliotek:
 

Läs mer (och diskutera boken) på LibraryThing eller lägg in boken i ditt LibraryThing-bibliotek.

Fler tips av samma skribent Fler tips från samma bibliotek